Utbytte

Utbytte

mandag 7. april 2014

Restrukturert portefølje


Den senere tid har jeg vært opptatt med å gjøre en del større endringer i porteføljen. Jeg har blant annet solgt meg ut av en del selskaper for å øke kontantbeholdningen. Grunnen til dette er for jeg forventer en korreksjon, nedgang eller et krakk i aksjemarkedet i løpet av sommeren eller høsten. Ettersom jeg ikke kan se fremtiden så er dette kun basert på en magefølelse, som igjen er basert på blant annet at veldig mange selskap nå ser overpriset ut. Flere av selskapene jeg følger er nå priset til nær det høyeste nivået de har vært i løpet av de siste 52 ukene. Noe som ofte er en indikasjon på en korreksjon.

Porteføljen min består nå av Frontline 2012, Golden Ocean Group, Knightsbridge Tankers, Ship Finance International, Avance Gas Holding, Deep Sea Supply, Sevan Drilling og Mr Green. Resten av selskapene TUI, SAS, Norsk Hydro, Golar, Gjensidige og Orkla er ute av porteføljen. Grunnen til at jeg beholdt de selskapene jeg beholdt er for det er disse jeg har størst tro på fremover og derfor tør jeg ikke prøve å time en inngang i disse. Det betyr likevel ikke at jeg ikke tror de vil falle mye ved en korreksjon. Jeg tror for eksempel at GOGL og VLCCF har potensial til å falle langt mer enn alle selskapene jeg har solgt, dersom det kommer en korreksjon. Men de har også potensial til å stige langt mer ettersom det skjer så mye i denne sektoren og disse selskapene for tiden.

Det er også nå veldig mange selskaper jeg ønsker å ha inn i porteføljen min. Selskaper som er av samme typen som TUI, NHY, ORK, GJF osv… Det er også noe av grunnen til at jeg solgte disse. For dersom jeg tar feil og for eksempel GJF eller ORK stiger, så finnes det andre selskaper som kan erstatte disse. Når det kommer til FRNT, SFL og VLCCF så vet jeg ikke om noen selskap som kan erstatte disse.

Under ser du en liste over selskaper jeg følger, og en håndfull av disse forventer jeg å kjøpe i løpet av sommeren eller høsten.

Altria Group
Chevron Corp
Coca-Cola
DNB
Exxon Mobil
Fly Leasing
Gjensidige
Golar LNG
Intel Corp.
JPMorgan Chase
McDonald’s
Microsoft Corp.
Norsk Hydro
Orkla
Sampo PLC
Statoil
Svenske Handelsbanken
TUI AG
Wells Fargo

Dette er selskapene jeg følger tettest. I tillegg følger jeg en hel del andre selskap også, men denne listen er selskapene jeg nå hovedsakelig ønsker i porteføljen.

Ut av disse nitten selskapene forventer jeg å kjøpe fire til fem i løpet av sommer eller høst. Når nitten skal bli til fire er det stor sannsynlighet for  at noen av disse falle ufortjent mye dersom en bare har tålmodighet til å vente. I mellomtiden så samler jeg utbytter fra Knightsbridge Tankers, Golden Ocean Group, Frontline 2012, og Ship Finance.

It takes character to sit there with all that cash and do nothing. I didn’t get to where I am by going after mediocre opportunities.

tirsdag 11. mars 2014

Frontline 2012, Golden Ocean Group og Knightsbridge tankers

For noen dager siden kom nyheten om at VLCCF kjøper 6 Capesizer, bestående av 5 kontraktposisjoner og et ferdig skip fra 2013. Kontraktposisjonene kommer fra Frontline 2012 og det siste skipet fra Fredriksen’s private beholdning.  Oppgjøret vil bestå av en kombinasjon av kontanter, lån og aksjer. Noe som betyr at FRNT vil få en eierandel på 38% av VLCCF og Fredriksen vil få en eierandel på 6,3%. Ettersom Fredriksen der i mot eier ca 50% av FRNT vil han sin virkelige eierandel i VLCCF ligge på ca 25%.  Jeg tror denne handelen er veldig positiv for både VLCCF og FRNT, men kanskje mest VLCCF. Jeg har i flere år nå spekulert i hva poenget med Knightsbridge Tankers var og hvilken rolle det hadde og ville få i Fredriksen atmosfæren. Så det var endelig interessant å få en avklaring på det.

Jeg der i mot har nå ekstremt stor eksponering mot tørrbulksektoren. Bare GOGL og VLCCF alene utgjør 44% av porteføljen for øyeblikket. På toppen av dette kommer også Frontline 2012, som enda har et par dusin Capesizer i bestilling. Hvor det igjen er sannsynlig at en stor andel av disse eller alle vil ende opp i Knightsbridge Tankers. Men en skal ikke se bort i fra at en god del kan ende opp i GOGL også. Uansett så utgjør denne trioen nå 67% av porteføljen min. Noe som for meg er en ukomfortabel stor andel av porteføljen å ha plassert hovedsakelig i tørrbulk. Derfor vil jeg selge meg ned i enten GOGL eller VLCCF og kanskje kjøpe meg enda litt opp i FRNT. På kort sikt så tror jeg det største potensialet ligger i GOGL, men på lang sikt tror jeg VLCCF vil være det beste selskapet. Spesielt om planen deres fortsatt er å leie ut skipene på medium lange kontrakter. Derfor kommer jeg til å håpe på en oppgang i GOGL for å selge deler av beholdningen et sted mellom kr 14-16 per aksje. Dette er ikke for jeg ikke har tro på GOGL. Det er rett og slett kun for jeg ikke er komfortabel med å ha så mange egg i tørrbulk, for ikke å snakke om at også SFL som utgjør 17,3% av porteføljen er eksponert mot tørrbulk.

Jeg håper at i løpet av en 2-3 års periode så vil det vise seg at VLCCF over GOGL var det beste valget. Jeg regner med å selge ca 1/3 av mine GOGL aksjer. Noe som gjør at GOGL vil falle fra en andel av 26% av porteføljen til ca 17-18% av porteføljen.

Jeg er veldig spent på å videre se utviklingen av Frontline 2012 og de resterende shippingselskapene i Fredriksen gruppen. Jeg tror vi har mye spennende i vente over de neste årene. Blant annet skal Avance Gas Holding trolig børsnoteres om kort tid.

Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.
Robert Louis Stevenson