Utbytte

Utbytte

torsdag 6. februar 2014

Inflasjon vs utbytte


Jeg blir ofte konfrontert med hvorfor jeg kjøper selskaper som kun betaler for eksempel 2,5% utbytte. Nesten ikke nok til å overgå inflasjonsmålet til Norge på 2,5%.

For bare noen dager siden fikk jeg en kommentar fra en person som mente at når en gikk ut for å handle for disse 2,5% en har fått i utbytte så merker en at det nesten ikke overgår inflasjon eller at det er likt med inflasjonen. Dette stemmer ikke.
Derfor vil jeg prøve å klargjøre dette en gang for alle. Dette er en artikkel jeg publiserte tilbake i 2011 som jeg resirkulerer for den er like aktuell i dag og selskapet vi diskuterte var Wal-Mart. Men derfor vil tall som angår Wal-Mart være feil, men Wal-Mart har fortsatt å øke utbyttene årlig og betalier i dag ca 2,6% utbytte, så det blir tilnærmet det samme.

For de som ikke er kjent med inflasjon, er dette kort fortalt prisstigningen på varer og tjenester, eller fall i verdien av penger om du vil. Med andre ord betyr dette at hvis inflasjonen var på 2,5% for 2013 får du nå 2,5% mindre varer og tjenester for samme sum penger som du gjorde året før.

Det er også riktig at når jeg kjøper et selskap som gir f.eks 2,8% utbytte så er det helt på grensen til at det slår inflasjonsmålet på ca 2,5%. Trekker vi fra litt skatt også, så ligger vi ca likt med inflasjonen eller kanskje også under.

Men det blir feil å sammenligne inflasjon med utbytte. Inflasjon er en måling av vekst, mens utbytte er en konstant, på samme måte som varene og tjenestene som inflasjonen blir målt ut fra. Derfor blir det ikke riktig å måle inflasjon mot utbytte. Å måle inflasjon mot utbytte blir det samme som å ta opp en hundrelapp eller en tusenlapp fra lommen og si at denne ikke slår inflasjon. Eller å si at årslønnen din er lavere enn inflasjon. Det gir på ingen måte noen som helst mening.

Ettersom inflasjon er en måling av vekst må denne settes opp mot en annen måling av vekst. I dette tilfellet måling av veksten i utbytte. Slik at vekst i priser på varer og tjenester (inflasjon) må måles opp mot vekst i utbytte.

Dersom inflasjonen gjennomsnittlig øker med 2,5% pr. år og utbytte kun øker med 1,5% pr. år, har vi et problem. Da vil vi tape kjøpekraft i lengden. Dette er hvorfor jeg ser på den årlige veksten i utbytte når jeg kjøper utbytteselskap.

Selskapet mitt med lavest utbyttegrad er Wal-Mart. WMT tilbyr kun 2,8% utbytte på dagens nivå. Det betyr at mange vil her si at vi kun opprettholder vår kjøpekraft, at en investering i WMT, dersom vi kun ser på utbytte, vil være bortkastet. Vi kan like godt plassere pengene på en høyrentekonto, vil mange si.  Men dette kunne ikke vært lengre fra sannheten.

Mens inflasjonen kun øker med gjennomsnittlig 2,5% pr. år har utbytte til WMT økt med gjennomsnittlig 17,70% pr. år de siste 10 årene. Ser vi enda lengre tilbake enn 10 år, har utbytte økt enda raskere enn dette. Den siste økningen i utbytte som kom i mars 2011 var på 20,70%. Tar vi likevel utgangspunkt i en vekst på 17,70% årlig ser vi at utbytte til WMT dobler seg ca hvert 4 år, mens prisen på varer og tjenester dobler seg ca hvert 29 år.  Med andre ord øker utbyttene til WMT mer enn 7 ganger så raskt som inflasjon. Om vi ser helt tilbake til 1972 da WMT ble børsnotert har selskapet doblet utbytte hvert tredje år i gjennomsnitt over de siste 39 årene. Noe som er veldig imponerende.

Hvis vi sier at WMT betaler 1 dollar i utbytte i dag og de fortsetter å øke utbyttene med 17,70% vil du om 40 år få 678 dollar i utbytte. Om Norge klarer å opprettholde inflasjonsmålet sitt på 2,5% vil varene som i dag koster 1 dollar ha økt til 2,68 dollar om 40 år. Med andre ord betyr det at varene jeg i dag betaler 100% av utbytte mitt for, vil jeg kun bruke 0,039% av utbytte mitt på å kjøpe om 40 år.

Ser vi på kun ti års sikt vil varer for 1 dollar om 10 år koste 1,28 dollar. Mens utbytte på 1 dollar fra WMT vil ha økt til 5,10 dollar. Det du i dag bruker 100% av utbytte ditt på å kjøpe, vil du om 10 år kun bruke 25% av utbytte på å kjøpe. Med andre ord er kjøpekraften din firedoblet på 10 år. Dette til tross for at utbytte til WMT i dag kun er på 2,8% og om 10 eller 40 vil det sannsynligvis også kun være på ca 2,8%. Men likevel utbyttegraden den gang vil være den samme som den er nå, vil likevel min kjøpekraft ha mer enn 250 ganget seg over de siste 40 årene. Her har jeg nå også akkurat forklart hvorfor Warren Buffett elsker denne typen utbytteselskap.

Håper dette gav en oppklaring i hvorfor en ikke kan vurdere utbyttegrad i forhold til aksjekurs opp mot inflasjon. På samme måte som en ikke kan måle EPS i forhold til aksjekurs mot inflasjon eller månedslønnen din i forhold til verdiene dine opp mot inflasjon. En må måle veksten i utbytte, veksten i EPS og veksten i månedslønnen din opp mot inflasjon, om det skal gi noen mening å sammenligne disse. En kan også måle den årlige veksten i formuen din, eller den årlige avkastningen på investeringene dine om en vil. Men en må måle vekst opp mot vekst for at det skal gi noen mening.

What’s the use of running, if you’r not on the right road?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar