Utbytte

Utbytte

søndag 19. januar 2014

Golden Ocean Group Analyse (GOGL)


Golden Ocean Group (GOGL) er et shippingselskap som frakter tørrbulk. Selskapet kontrolleres av John Fredriksen og er notert på Oslo Børs.

Selskapet var min største investering frem til slutten av 2013 hvor jeg solgte ca en tredjedel av beholdningen. Nå er det min nest største investering og utgjør 21% av porteføljen. Frontline 2012 som per dags dato er min største investering, utgjør til sammenligning 23% av porteføljen. Jeg har veldig stor tro på Golden Ocean Group videre og vurderer å reinvestere en del kapital i GOGL igjen.

Selskapet har en relativt stor og variert flåte av tørrbulkskip, som du kan se nærmere på her.
Flere av selskapets skip opererer i spot-markedet og flere av de som ikke gjør det har kontrakter som utgår i 2014-2015. Selskapet har også ordre på 8 Supramaxer som skal leveres fra Q1 2015 - Q2 2016. Noe som betyr at i løpet av 2014-2015 vil trolig 12 Kamsarmaxes/Panamaxes og ca 7 capesizer i snitt være eksponert mot spotmarkedet. Slik at dersom ratene fortsetter å øke over de neste årene, er det stort potensial i dette selskapet. Over de siste 6 månedene har både dagratene og verdien på skip steget kraftig. Noe som gjør at både inntektene for Q4 2013 og verdien på skipene trolig er større enn hva som er oppgitt for Q3. Vi har likevel sett at tørrbulkratene de siste ukene har falt noe tilbake.

Selskapet prises i dag til kr 13,30 og det finnes 447.261.796 aksjer og USD/NOK er 6,12,-. Basert på disse forutsettingene skal vi se litt på verdien av selskapet. Vi tar utgangspunkt i at EPS for Q3 vil vedvare over de neste tre kvartalene også.

EPS Q3 $0.04 Kr 0.96 per år.
Kontanter og kontantekvivalenter $0.179 Kr 1.09
Bokførte verdier $2.57  Kr 15.72
Egenkapital $1.34 Kr 8.20
Gjeld $1.23 Kr 7.52

P/E 13,85
P/B 1,62

Basert på tallene ser Golden Ocean Group noe overpriset ut på dagens nivå. Prisen i dag tilsier at det allerede er priset inn forventninger om økning i både inntekt og verdier. Noe som betyr at dersom ikke forventningene blir innfridd er den potensielle nedsiden relativt stor. Personlig kunne jeg ønske å kjøpe GOGL på rundt kr 8-9,- sett i forhold til min situasjon og den posisjonen jeg allerede har i GOGL.

Kontantbeholdningen i GOGL er ikke stort å skryte av akkurat nå, men det er verdt å merke seg at denne kan øke fra dagens 1.09 til kr 3.72,- per aksje, dersom selskapet får tilbakebetalt hva de allerede har betalt for de kansellerte skipene. Noe som er høyst sannsynlig at de gjør.

Totalt sett så er Golden Ocean Group i en veldig god posisjon. De har en veldig sunn økonomi, de har råd til å operere i spot-markedet hvor den største gevinsten og risikoen finnes. De har kapital å investere, dersom de finner noe verdt å investere i.

Dersom en har en investeringshorisont som strekker seg frem til 2015-2016 så tror jeg ikke dagens pris er så alt for gal. 2014-2015 ser ut til å kunne bli lønnsomme og gode år for tørrbulksektoren og da spesielt Golden Ocean Group. Selskapet har også som nevnt et godt finansielt grunnlag, noe en også trolig betaler en liten premie for. Totalt sett med en tidshorisont på ca 2 år så syntes jeg GOGL ser fair priset ut. Både inntekter og bokførte verdier kan plutselig begynne å stige raskt og da vil P/E og P/B se veldig annerledes ut. Men akkurat slik det er nå så ligger det priset inn en forventning om økte inntekter og verdier fremover.

(Oppdatert) Nå har akkurat GOGL hentet inn over 1,2milliarder kroner gjennom obligasjonsmarkedet. Noe som gjør at de står veldig godt posisjonert i forhold til videre investeringer. Markedet tok ikke veldig godt i mot denne nyheten. Personlig tror jeg dette er en veldig positiv nyhet for oss som har noen års sikt på investeringen. Noe av ulempen er at obligasjonseierne kan konvertere obligasjonene sine til aksjer. Konverteringsprisen vil da ligge på rett rundt kr 17,-. Slik at GOGL må stige noen kroner fra dagens kurs før dette vil bli aktuelt. Men en skal ikke ta det for gitt at den ikke ligger på over kr 17 ved utgangen av 2014. Uansett om store deler av obligasjonslånet blir konvertert til aksjer vil det være positivt for oss resterende aksjonærer så lenge selskapet klarer å tjene inn mer fra sine nye fremtidige investeringer enn hva de betaler ut til disse nye aksjene.

Min konklusjon er at dersom en kan takle store svingninger og har ro til å sitte med GOGL i minst 1-2 år så er det en potensiell stor oppside i GOGL.The market does not beat them. They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight.
Jesse Livermore

29 kommentarer:

 1. Hei og takk for godt innlegg.
  Jeg har sett på en del av Fredriksen's selskaper og kan ikke med min beste vilje forstå hvorfor man mener han er investorvennlig. Ta f.eks GOGL: utbyttet siden 2006 er helt random og har en total vekstnedgang på hele 170% de siste 6 år, med den største nedgangen in 2011 (hele 420% fra året før). Mye av det samme kan vi se både i Frontline og Marine Harvest. Utbyttene økes og kuttes med store og svært ujevne jafs fra år til år. Umulig å forholde seg til som utbytteinvestor, som ønsker en stabil og pålitelig vekst i utbytte år for år. Her er f.eks Statoil et seklskap til etterfølgelese med en svært pålitelig økning hvert år i over 10 år. Tror kanskje man har en tendens til å blande sammen vekst investeringer og utbytte investeringer? Det er ikke mulig å leve av utbyttet fra noen av Fredriksens selskaper etter min mening, med mindre man tåler å sulte frå år til annen når utbyttene kuttes helt.

  Argumentet om at de har et stort potensiale er litt gambling og hører hjemme under kategorien "growth investing" etter min mening. Ønsker man forutsigbare utbytteinntekter bør man holde seg langt unna Fredriksens selskaper.

  Hadde vært interessant å høre hvorfor du mener han er investorvennlig?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hvis du mener definisjonen av investorvennlig er å betale stabile og økende utbytter, så er ikke John Fredriksen investorvennlig. Jeg har aldri noen gang påstått at en kan forvente stabile og jevnt økende utbytter fra noen Fredriksen selskap. Tvert i mot sier jeg at en må forvente store utbyttesvingninger og fullstendig stopp i utbytte fra tid til annen. Slik at om en ønsker stabile og økende utbytter bør en se i en helt annen retning enn Fredriksen-selskap.

   John Fredriksen er aksjonærvennlig for han har flere ganger tatt på seg langt større risiko enn han behøver for og berike de øvrike aksjonærene. Vi har sett det gang på gang i flere av John Fredriksen sine selskap. De som også satser på Fredriksen og blir med John og deltar fra starten når han starter nye selskap, har som regel blitt rikelig belønnet med både utbytte og kursstigning. John Fredriksen i motsettning til veldig mange andre er en veldig stabil og forutsigbar person å forholde seg til, som medaksjonær. Historien viser at i motsetning til så mange andre så beriker han ikke seg selv på bekostning av medaksjonærene. Tvert imot så beriker han medaksjonærene på bekostning av seg selv. Det er en grunn til at Fredriksen kan utføre milliardemisjoner i selskapene i løpet av timer på markedskurs. Mens de fleste andre må gi store rabatter og ofte bruke flere dager om ikke uker for å få inn samme mengde penger. Investorer verden over anser John Fredriksen som en veldig pålitelig og åpen person, og er derfor så villige som de er til å åpne lommeboken når han ønsker penger til et eller annet selskap eller prosjekt. Og det er denne påliteligheten, åpenheten overfor aksjonærene og viljen til å dele som gjør at Fredriksen blir ansett som aksjonærvennlig.

   Slett
  2. Hei igjen og takk for utdypende svar :-)

   Det du beskriver er også mitt inntrykk, men du har som du selv sier mål å eie selskaper som har lang tradisjon med å betale jevnt økende og stabile utbytter over tid. Skal man leve av utbytter, så trenger man en viss forutsigbarhet.

   Du kjøper deg sikkert inn i Fredriksen's selskaper tidlig for å få med deg oppgangen (bygge kapital) og så selge deg ned for å kjøpe deg inn i kjerneselskaper som er mer forutsigbare. Dette er også min strategi, men jeg har altså kapitalen allerede og ønsker stabilt økende utbytter over tid... mer forutsigbarhet (kjøpe billig og sitte leeeenge).

   Slett
  3. Ja, jeg har forklart dette i noen tidligere innlegg. Men er kanskje en stund siden nå. :) Men ja ettersom det er så lenge til jeg skal leve av utbyttene, og ettersom jeg nå har en stabil og forutsigbar inntekt utenom utbyttene. Så er jeg på ingen måte avhengig av utbyttene for og dekke mine daglige utgifter. Derfor har jeg nå mulighet til å ta på meg større risiko som du nevnter for å bygge kapital. Så det ser ut som vi har samme strategi. På sikt vil jeg også selge flere og flere av frontlinjeselskapene som jeg kaller de og kjøpe flere og flere kjerneselskap. Om du vil ha de virkelig forutsigbare utbyttebetalerne må du se mot USA, men det vet du nok allerede. Selskaper som Coca Cola, McDonald's, Chubb, Procter & Gamble osv... På sikt så skal jeg flytte det meste av kapitalen over i slike selskap og jeg gjør det til dels allerede. Ved å kjøpe selskaper med potensial for å bli relativt stabile utbyttebetalere, slik som Norsk Hydro, Gjensidige, Orkla og TUI. Orkla og Gjensidige er allerede stabile utbyttebetalere. Men Gjensidige har en veldig kort historikk og Orkla foretar seg store omstruktureringer som skaper usikkerheter en ikke ønsker fra en stabil utbyttebetaler.

   Men som du sier, du har kapitalen allerede og ønsker nå kun forutsigbare utbyttebetalere hvor du kan sitte leeeenge. Da ville jeg hovedsaklig sett mot USA og The dividend champions list, for å finne gode utbyttebetalere.

   Slett
  4. Hei igjen og takk for utfyllende svar.
   Når jeg ser gjennom Dividend champions list i USA begynner jeg nesten å sikle :-) Du verden så morro det hadde vært om norske selskaper hadde vært like lojale utbyttebetalere.

   Men, siden de ikke er det, så kan det være veldig fristende å kjøpe en god slump fra den listen. Du har jo allerede gjort dette og har nyttig erfaring. Du kunne ikke tenke deg å skrive ett av dine så grundige og velformulerte innlegg om fordeler og ulemper med å kjøpe US aksjer via f.eks Nordnet/Netfonds. Fortelle litt om hva som skjer med valuta, risiko, forvaltningsavgifter og skatt etc.?

   Slett
  5. Kanskje en gang, men tviler på det. Men kan gi deg en rask innføring. Slik det er i dag betaler en 15% kildeskatt på utbyttene, denne blir trukket automatisk hos Nordnet når en får utbytte. Du kan igjen trekke dette av på selvangivelsen i Norge slik at du totalt ikke skatter mer enn 28% uansett. Om jeg ikke husker feil skal aksjene føres opp i skjemaet RF-1059 fra skatteetaten når du skal levere selvangivelsen. Valuta er det ikke så mye å si om. Du kjøper i dollar og blir da eksponert mot valuta svingninger. Faller dollar mot kronen vil verdiene dine bli mindre verdt målt i Norske kroner. Stiger dollaren mot kroner vil du få større utbytter i kroner og aksjebeholdningen din bli mer verdt.

   Det er ikke så vanskelig egentlig. Men det går an og bare prøve seg litt frem og google litt på nett mens en kjøper en liten beholdning i et selskap en liker. En må bare huske på at dette er ofte svært konservative, stabile og forutsigbare selskap. De svinger normalt ikke mye og du får ikke store utbytter. Men du får stor sikkerhet i nettopp det at utbyttene er ekstremt sikre og forutsigbare, spesielt om en velger selskap som Coca Cola, Cincinnati Financial eller Colgate-Palmolive.

   Slett
  6. Interessant diskusjon.. Siden dere snakker om Fredriksen og utbytter, så kan det vel være verdt å nevne Fredriksen sitt selskap Ship Finance Limited som du har snakket om tidligere, de har jo ligget ganske stabilt med tanke på utbytte rundt 10% PA siden 2006 eller noe sånt...? Handles dog ikke på den norske børsen da

   Daniel

   Slett
 2. Hei,
  jeg har et spørsmål som du helt sikkert kan svare på :-)
  Nå kan man jo handle aksjer i Marine Harvest (og Statoil etc.) både på NYSE og Oslo børs. Spiller det noen rolle hvor man da kjøper disse aksjene (fordeler/ulemper) hvis en ser bort fra skjermingsfradraget og valuta? Kan det være at kursen i et selskap utvikler seg forskjellig fra den ene børsen til den andre?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei :)

   Om du ser bort fra skjermingsfradraget og valuta, så kan jeg ikke se at det spiller noen større rolle. Kursen kan ikke utvikle seg forskjellig over lang tid, men kanskje i løpet av timer eller dager kan det være en liten mismatch.

   Skulle kursen i USA plutselig ligge 2% over kursen i Norge så ville folk begynt å handle i Norge til prisen var den samme som i USA. Slik at det vil alltid balansere seg ut.

   Selv hadde jeg bare holdt meg til Oslo Børs for enkelheten skyld.

   Slett
 3. Generelt sett vil det være gunstig å holde seg til OSE. Årsaken er at meglerhusene tyner deg for kurtasje, og gjerne gir elendige valutakurser ved handel i US. I tillegg blir det oftest mye enklere mht. selvangivelsen. Skjermingsfradraget er det samme.

  Vedr. Anonym30. januar 2014 kl. 08.56 sitt innlegg om John Fredriksen så må jeg si at den mannen er den mest aksjonærvennlige hovedeier jeg noen gang har opplevd. Helt fantastisk.

  Kanskje du heller bør investere i Kjell Inge Røkke sine selskaper, en mann som er i nordmenn flest sine hjerter?

  SvarSlett
  Svar
  1. Problemet med Norge er jo todelt i forhold til dette:
   1. Oslo børs er veldig eksponert mot olje og gass. Kanskje litt i overkant mye på lang sikt?
   2. Det er relativt få store, solide selskaper i Norge som har en lang tradisjon med stabile utbytter (i forhold til USA).

   Skal man diversifisere porteføljen med 20+ slike selskaper blir dette litt vanskelig med kun OBX å kjøpe fra.

   Slett
  2. Må si meg enig. Generelt sett så har USA langt flere store solide, forutsigbare og stabile utbyttebetalere enn noe annet land eller sted i verden. Og jeg har stort sett lett verden over. De fleste av de beste finner en i USA.

   Slett
  3. Jeg for min del er ikke helt enig. Det store problemet med disse amerikanske utbytteselskapene er den lave direkteavkastningen. Man ligger under torva for lengst før man har noen direkteavkastning å snakke om. Se på Wal-Mart. Et knallselskap med stabile økninger av utbytte. Problemet er at direkteavkastningen er så lav. Siste utbytte var på USD$ 0,47. Det er en direkteavkastning på 2,5% med dagens aksjekurs. Det slår ikke engang bankrenten. Håpløst. Da er det langt bedre å investere i JF-selskaper med direkteavkastning på nærmere 10%, og reinvestere utbyttene. Eller andre norske selskaper med 4-5% direkteavkastning, sjekk Gjensidige, Orkla eller Hafslund f.eks.

   Slett
  4. Ja, det kan du si. Men, hvis man setter opp et regnestykke på dette, så viser det seg utrolig nok at hvis utbyttet ØKER med 3-5% i året og man kjøper aksjen billig (mange aksjer for lavest mulig beløp), så blir utbyttet etter 10-12 år utrolig bra selv med så lave årlige yields! Dette er kraften i begrepet "compounding interest" (renters rente).

   Men, som du sier så er den årlige direkteavkastningen veldig lav og slår ikke engang banken. Man får ikke noe særlig utbytte å snakke om før etter 8-10 år. det er derfor man bør starte så tidlig som mulig, helst 20-30 år før man blir penjonist ;-)

   Slett
  5. Anonym31. januar 2014 kl. 18.12

   Det kommer helt an på hvilket fokus en har og hvor stabile og forutsigbare utbytter en ønsker. Selskaper som Wal-Mart som du nevner er i en helt annen klasse enn selskaper som Gjensidige, Orkla, Hafslund eller noe Fredriksen selskap. Utbytte fra Wal-Mart er trolig en langt mer pålitelig og forutsigbar inntektskilde en de fleste nordmenn sine arbeidsplasser. For ikke å prate opp at det trolig stiger betrakelig raskere enn de fleste personers lønning. Dette kan en ikke si om noen av de andre selskapene du lister opp. Og akkurat dette er også grunnen til at en kun får 2-4% utbytte fra disse selskapene. En betaler en stor premie for den forutsigbarheten og sikkerheten som et selskap som Wal-Mart tilbyr. Wal-Mart har økt utbytte hvert år i 40 år i strekk. Det vil si gjennom finanskriser, kriger, it-boblen osv... Det er veldig imponerende, for ikke å snakke om at over de siste 10 årene har Wal-Mart økt utbytte med i snitt 18% hvert eneste år. 4 ganger hva en kan forvente i en normal årlig lønnsøkning og ca 8 ganger årlig inflasjon. Wal-Mart er et virkelig godt utbytteselskap. Sammen med en hel del andre som Chubb, og Procter & Gamble, Exxon, McDonald's, Coca Cola osv... Det er en grunn til at Warren Buffett sitter i disse selskapene.

   Slett
  6. Power of Compounding er en fantastisk effekt, helt klart. Og altfor få mennesker som ønsker å bli investorer klarer å forstå viktigheten av dette.. Men du må også huske på at inflasjonen også har denne compunding effekten så den vil alltid henge over deg..

   Jack: Når du sier at utbyttene øker hvert eneste år, mener du da at det skjer i tråd med økning av verdien/prisen på selskapet..? For det årlige prosentmessige utbyttet er vel fortsatt 2-4%?

   Et spørsmåk til Jack, angående GOGL. Jeg skjønte ikke helt utregningen din av P/E, mulig jeg er rusten.. Men om EPS er 0.24 NOK per år, blir ikke da P/E ca 55 med en pris per aksje på 13.3 NOK...?

   Og siden jeg først skriver et innlegg, har du fått lest noe i The Guru Investor? :) Er spent på hva du synes om den

   Daniel

   Daniel

   Slett
  7. Jeg leste nå siste inlegget ditt angående Utbytte vs Inflasjon så da trekker jeg tilbake det spørsmålet angående det, og jeg må også inrømme at jeg har faktisk ikke tenkt på det med vekst i utbytte før! Og det er da helt klart at selv en liten yield som 2-3 % med en vekst i utbytte på rundt 15% slår inflasjonen ganske mye!

   Jeg ser også nå hva du mente med P/E. Mulig du skrev litt feil der det står 0.24 per år, jeg regner med du mente 0.24 for Q3, og da gir P/E tallet mening!

   Slett
  8. Hei

   Ang. P/E på gogl har du helt rett, jeg har skrevet feil der. Det var 0.24 for Q3 og 0.96 per år om vi legger til grunne at de opprettholder inntekten. Da blir P/E 13.85 som jeg skrev over. Jeg har endret EPS for året til 0.96 nå :)

   Fint du fikk svar på det med inflasjon og utbytte. Ja selv en liten yield med stor vekst vil slå utbytte med store marginer.

   Slett
 4. Jack Crown, jeg vet ikke hvor godt du følger Warren Buffet, men han har solgt ut flere av disse selskapene, og i økende kjøpt seg inn i selskaper i som ikke har fokus på utbytte.

  Jeg tror de aller fleste sitt fokus er å tjene penger på sine aksjeinvesteringer. Og de leste som er inne på denne nettsiden er vel rimelig langsiktige i sin tidshorisont. Jeg tror veldig få blåser i avkastning på EK, men kun fokuserer på jevne stigende utbytter.

  Jeg syns også at det blir for enkelt å konkludere med at Wal-Mart er i "en annen klasse en Gjensidige". På grunnlag av hva?

  Jeg sitter både i Gjensidige (deltok i emisjonen i 2010) og Wal-Mart (har eid aksjer der siden 2009). Sitter også i McDonald's, Coca-Cola og noen andre amerikanske utbytteselskaper. I tillegg til JF-selskaper (deltok i emisjonen i FRNT) ++

  Jeg mener ikke å rakke ned på folk sine investeringsideer. Det som passer for noen, passer ikke for alle.

  Det jeg imidlertid vil advare mot er denne ensidige troen på at amerikanske utbytteselskaper vil gjøre deg rik. Ta Wal-Mart som nå yielder 2,5%. Selv med 10% årlige økninger i utbytte vil det ta 8 år før direkteavkastningen når 5%. Problemet er at skatter og inflasjon "spiser opp" mange av disse 5%'ene innen den tid.

  Ta frem kalkulator og regn på det!

  Jeg tror i beste fall at investeringer i amerikanske utbytteselskaper kan være noe hvis man er ekstremt langsiktig, og aldri trenger å selge aksjene (hvem gjelder det egentlig for?). Da vil man kunne få en grei avkastning om 10-15 år, men man vil ikke bli rik på eller kunne leve av investeringen.

  Nettsider er fulle av innlegg og blogger fra folk som skriver bra, og som har mange fornuftige ideer om aksjer. Men som ikke alltid har prøvd ut tingene i praksis over tid.

  SvarSlett
  Svar
  1. Buffett elsker utbytteselskap og har alltid gjort det. Det er en grunn til at flere av Berkshire's største investeringer er utbytteselskap. Som Buffett selv sier om Coca-Cola "Coca-Cola paid us $88 million in 1995, the year after we finished purchasing the stock. Every year since, Coke has increased its dividend. In 2011, we will almost certainly receive $376 million from Coke, up $24 million from last year. Within ten years, I would expect that $376 million to double. By the end of that period, I wouldn't be surprised to see our share of Coke’s annual earnings exceed 100% of what we paid for the investment. Time is the friend of the wonderful business." KO gir ca 3% utbytte per dags dato.

   Vet ikke om du leste kommentaren min over, men der kom jeg med grunnlaget for hvorfor Wal-Mart er i en annen klasse enn Gjensidige. Jeg sier likevel ikke at Gjensidige er en dårligere investering. Jeg sitter selv i den. Men det er en helt annen type investering enn Wal-Mart.

   Denne ensidige troen på at amerikanske utbytteselskap vil gjøre deg rik er noe du selv har funnet på. Jeg har aldri nevnt noe som kan komme i nærheten av din påstand, heller tvert i mot. Vet ikke om du vet hva inflasjon er. Men om inflasjonen er 2,5% hvordan kan det da spise opp et utbytte som øker med 18% i snitt årlig? Det regnestykket vil jeg gjerne se. Jeg er også veldig spent på hvilken skatt du prater om som spiser opp dette. Tror du bør ta frem kalkulatoren for påstandene dine er helt på jorde.

   Igjen hvem har noen gang snakket om å bli rik på Wal-Mart? Og din påstand om at en ikke kan leve av investeringen er helt feil. Det kommer bare an på hvor mye en investerer og hvor mye en behøver for å leve. Se på Warren Buffett med sine 400 millioner årlig fra Coca Cola som gir 3% utbytte. Det holder nok til smør på skiven for han.

   Basert på din kommentar er det veldig klart at du ikke har lest mye om noe av hva som står på denne bloggen, og kun en veldig liten del av kommentarene her. For problemstillingen din eller hva det er du diskuterer er det ingen som noen gang har sagt seg uenig i om ikke jeg har misforstått noe?

   Slett
  2. Hei, Jack Crown

   1) Hvilken inngang har Warren Buffet på sine utbytteselskaper? Hvorfor selger han seg ned i Procter & Gamble, Johnson & Johnson osv.? Hvorfor hamstrer han ikke Wal-Mart på dagens kurser?

   2)Tror du virkelig at Wal-Mart vil øke utbyttene med 18% årlig i alle år fremover. Har du lest siste kvartalsrapport?

   3) Formueskatten er på 1,1%. Har du noen gang betalt formueskatt? Hvis et selskap yielder 2,5% sitter man igjen med 1,4% etter formueskatt. Etter 28% skatt av dette så har man knapt 1%. Inflasjonen er kanskje 2%, altså er man i praksis i null.

   Det skjønner de fleste oppegående som leser bloggen din håper jeg.   Slett
  3. 1. Noen av Buffett's største investeringer er utbytteselskap og slik vil det fortsette. Uansett om han kjøper og selger noe fra tid til annen.

   2. Jeg vet ikke hva de vil. Jeg vet bare hva de har gjort de siste 10 årene, og uansett om de kun øker med 10% årlig er det fortsatt en god økning.

   3. Dette forstår du deg ikke på. Formueskatten er 1,1% av formuen din over 870.000 uavhengig av hvordan du tjener formuen. Det er ikke 1,1% av totalt utbytte. Formueskatten har ingen sammenheng med utbytte. Argumentet ditt er igjen helt på jorde. 28% skatt er også et latterlig argument for en har skjermingsfradrag også som for 2013 er på 1,1% for 2013. Slik at om en får 100.000 i utbytte fra WMT vil en kun skatte 28% av 66.000 det vil si 18.480 eller 18,4% skatt på utbytte fra WMT for 2013. Og uansett om en skatter 28% er det kun 28% uansett hvor lavt utbytte er. Du tar også igjen med inflasjon som et argument for at en da er i praksis null. Det beviser kun din uvitenhet og mangel på forståelse.

   Du har nå bevist i flere kommentarer at dette er et område du ikke har stor forståelse av, så hva er egentlig agendaen din bak alle disse argumentene som nesten ikke har snev av tilknyttning til virkeligheten?

   Slett
  4. Min agenda er å avsløre DIN uvitenhet.

   Du har allerede avslørt at du knapt har noen formue å snakke om.

   1. Hvorfor sammenlikne med Warren Buffet. Mannen er en av verdens rikeste. Er du så steike dum at du tror folk flest bør følge hans nåværende strategi? Kjøpe der han kjøper og omvendt? Fyren er god for milliarder. Da har man ikke så mye valg lenger. Skal han selge aksjene sine i Coca-Cola, hva skal han reinvestere disse 35 milliarder USD i? Det blir jo som en 50-åring skal følge treningsopplegget til Petter Northug for å delta i Birken. Bare tull. Warren Buffet ville aldri, aldri, aldri sittet med de samme aksjene hvis han skulle begynt på nytt med aksjer i dag.

   2. Du bør begynne å lese kvartalsrapporter, sjekk guiding videre etc. Selv en naiv norsk "invistor" bør forstå at årlige utbytteøkninger på 18% ikke er bærekraftige over tid. Med mindre man finner en uoppdaget menneskekoloni på Jupiter hvert tiende år.

   3. Formuekatten er ikke direkte knyttet til utbyttet, men er knyttet til nettopp formuen. Har man aksjer i Wal-Mart for 1 MNOK så skatter man 11k i formueskatt. Skjønner du ikke det? Da kan man like gjerne trekke denne summen fra utbyttet i Wal-Mart , er det så vanskelig å forstå? Enten fra utbyttet, enten ved å selge aksjer, enten ved å betale andre steder fra. At du selv ikke betaler formueskatt pga. lav formue, gjør ikke dette til et ikke-problem for alle andre. For oss med formue er dette er reelt problem. Jeg kunne personlig solgt ut noe av porteføljen og kjøpt eiendom for pengene, vips hadde formueskatten blitt mye lavere. Eller brukt pengene på oppgradering av leilighetene mine, vips ingen formueskatt i det hele tatt. Skjønner du ikke det? Er det så vanskelig? Tro meg, formueskatten er høyst virkelig, ikke bare noe som mindre bemidlede leser om. Den er der selv om ikke DU betaler den.

   4. Nå er det noen av oss som har AS og da forsvinner skjermingsfradraget. For private aktører så har man skjermingsfradrag. Men selv med skjermingsfradrag så vil man ikke sitte igjen med mye når det skal skattes nesten 20% av et allerede lavt utbytte. Man sitter igjen med nesten ingenting. For øvrig er dessuten inflasjonen høyst virkelig. Så snart man skal kjøpe noe for utbyttene så skjønner man det.

   5. Litt morsomt å høre at argumentene mine ikke har snev av tilknytning til virkeligheten. Jeg sitter med en høyst virkelig portefølje, med aksjer i WMT, KO, MCD. Såpass at formueskatten er en plage. Ikke på den måten at den ødelegger nattesøvnen, men den ødelegger mye av avkastningen. Har en så stor portefølje at jeg kan leve av dette uansett.

   Men nå skal jeg ikke nevne hvor mange aksjer jeg har og hvilken inngang jeg har. For på denne bloggen her snakker man ikke om sånt. Her er det "tilknytning til virkeligheten" som gjelder, ikke sant, Jack Crown.

   Slett
  5. Din agenda er å avsløre min uvitenhet sier du. Det eneste du har avslørt min kjære venn er din egen uvitenhet.

   Jeg vet ikke hvor din bitterhet kommer fra. Men dette er et felt du ikke har noen som helst forståelse for og hvor du trolig kun sitter og lyver, for ingen kan virkelig drive med dette og være så uviten som deg. Formueskatten trer først i kraft etter kr 870.000,- uansett hvordan du vrir og vender på det. Men dersom du betaler formueskatt så må du ta høyde for dette uansett hvor du plaserer pengene dine. Om det er i Wal-Mart, banken eller noe annet sted. Du har selv plassert deler av pengene dine i WMT påstår du så du må åpenlyst syntes dette er en god investering til tross for formueskatten eller så er du bare dum. Noe du åpenlyst også er ut fra kommentaren din. Jeg skriver her om private investeringer ikke investeringer gjort gjennom AS. Men du som har aksjene dine i AS viser igjen din uvitenhet og uduglighet for nå skal jeg opplyse deg litt. Du blir gjennom et AS dobbelt beskattet for dine aksjer i WMT. Kun et luksusfellen tilfelle ville plassert aksjer i WMT i et AS. Hvem i alle dager ville gått glipp av skjermingsfradraget og måtte beskatte 48% på investeringen. Når de kunne beskattet kun 18%? Skulle gjerne hørt hvordan du argumenterer for den logikken. Du argumenterer også igjen med inflasjon og du skriver "dessuten inflasjonen høyst virkelig. Så snart man skal kjøpe noe for utbyttene så skjønner man det." Men du beviser bare her at du vet ikke en gang hva inflasjon er. For da ville du vite at du ikke kan sette opp inflasjon mot utbyttegraden. Det er helt meningsløst. Jeg forstår som du sa at din agenda er å avsløre min uvitenhet, noe jeg setter pris på. For jeg ønsker gjerne å lære mer. Men det du driver med er vranglære helt tappet for sunn fornuft. Hadde du hatt formue, eller hadde du investert gjennom et AS,eller hadde du eid WMT ville du forstått disse helt grunnleggende tingene, men det gjør du ikke.
   Slik at det virker veldig tvilsomt for meg det du sier og det er vanskelig å ta deg seriøst. Men dersom det er sant. Så er det veldig bra at du har sånn en stor formue og at selv om du ødelegger din egen avkastning med idiotiske valg, så har du likevel nok til å leve av. Men jeg vil anbefale deg å lese deg litt opp på dette feltet. For det vil kunne øke inntektene dine betraktelig.

   Om det er noe du ønsker å diskutere ville jeg satt pris på at du holder deg til fakta og litt saklig, hvis ikke ser jeg ingen grunn til å fortsette denne diskusjonen. Da jeg ikke klarer å se hvilken nytte verken jeg eller noen tilfeldige lesere kan få fra dine kommentarer.

   Slett
 5. Solid argumentering Jack. Jeg forstår meg ikke på folk som anonym her som har behov for å heve seg over andre og bevis at de er "bedre" på noen måte, samtidig som han liksom skal vise at han er rikere og har mer i formue osv... Latterlig, og det viser seriøse karrakter svakheter spør du meg.

  Har bare ett spørsmål angående utregningen av skatt og skjermingsfradrag i eksempelet ditt med 100.000 i utbytte fra WMT.. Jeg bare skjønte ikke helt hvordan du havnet på 18% skatt, ved hjelp av et skjermingsfradrag på kun 1.1%..

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei igjen :)

   Utbytte fra WMT er på 2.5% Skjermingsfradraget er på 1,1% av årlig avkastning. Slik at om det eneste du realiserer fra WMT er 2,5% utbytte, kan du trekke fra 1,1% på skjermingsfradraget. Da skal du kun skatte av 56% av utbytte ettersom 2,5-1,1 = 1,4. Dersom du fikk 100.000 i utbytte så vil du kun skatte av 56.000 av disse, resten er skjermet av skjermingsfradraget. Jeg ser jeg skrev 66.000 over, det gikk litt fort i svingene i den kommentaren. Men poenget blir det samme, og i dette eksempelet da så skatter en kun 15,7% skatt av disse 100.000 ettersom en kun skatter av 56.000 og ikke 100.000 av utbytte ettersom de resterende 44.000 er skjermet for skatt av skjermingsfradraget.

   Kommer tilbake med et svar på boken, har litt hastverk nå. :)

   Slett
  2. Boken var bra. Jeg har ikke lest hele enda, men en trenger egentlig ikke det heller.

   Det beste med boken syntes jeg er at den gir veldig konkrete tips til hvordan en kan etterligne og adoptere investeringsstrategier til noen av verdens beste investorer. Noe annet jeg likte veldig godt med boken, var at den er et godt tilskudd til bøker jeg allerede har. Slik som The intelligent investor, One up on Wall Street og Common stocks and uncommon profits. Den tilføyer mye nyttig informasjon som enten mangler eller er til dels diffust i disse bøkene. Så det var absolutt et godt kjøp syntes jeg. Setter pris på at du gjorde meg oppmerksom på denne. :)

   Slett
  3. Hei,

   Takk for en fin blogg, den blir definitvt satt pris på av mange der ute.

   Jeg har et spørsmål til kommentaren din vedrørende skjermingsfradrag. Jeg sliter med å se hvordan utreningen i kommentaren over kan stemme. Ifølge deg tar man utbyttegraden - skjermingsfradraget, og vil da komme frem til riktig beskatning.

   Om man da mottar kr 100 000 i utbytte fra et selskap med en utbyttegrad tilsvarende skjermingsfradraget, så vil dette føre til at man unntas beskatning. Helt uavhengig av størrelsen på det mottatte beløp. Slik kan det da ikke være?

   Slik jeg ser det tar man den totale summen, kr 100 000, og trekker fra 1,1 pst. Man vil da ende opp på kr 98 900 som man skal skatte 27 pst av.

   Tar jeg helt feil når jeg tenker slik?

   - Rune

   Slett
  4. Hei Rune

   Takk, fint at du liker den. Til spørsmålet ditt. Ja du tar helt feil. (Om jeg forstår deg riktig) ;)

   Her kommer et eksempel som forhåpentligvis er litt klarere. Du har fire millioner som du investerer i et selskap. Dette selskapet betaler et utbytte på 2,5%. 2,5% av 4.000.000 er kr 100.000,-.

   Nå viser det seg at skjermingsfradraget også er på 2,5%. Det betyr at 2,5% hvert år av avkastningen på 4.000.000 ikke skal beskattes. Uavhengig av om de pengene kommer fra salg av aksjer eller utbytte. Når utbytte da er på 2,5% tilsvarende 100.000 og skjermingsfradraget også er på 2,5% så betaler du ingen skatt av gevinsten. Dersom utbytte var på 5% tilsvarende 200.000 og skjermingsfradraget enda er 2,5% vil 100.000 være skattefritt og de resterende 100.000 vil du måtte skatte av. Slik at om du har investert 4millioner og får et utbytte på 5% tilsvarende 200.000 og skjermingsfradraget er på 2,5% av 4 millioner, vil du av disse 200.000 skatte totalt kr 27.000,-

   Etter skatt vil du sitte igjen med 173.000 av de totalt 200.000 du fikk i utbytte, dette på grunn av skjermingsfradraget på 2,5%.

   Håper dette gav deg svar på spørsmålet? :)

   Slett