Utbytte

Utbytte

tirsdag 25. juni 2013

Gjennomgang av porteføljen


Min portefølje

01. SHIP FINANCE INTERNATIONAL - 23,24%  
02. FRONTLINE 2012 - 20,63%  
03. 
GOLDEN OCEAN GROUP  - 20,24%
04.
KNIGHTSBRIDGE TANKERS  - 14,25%  
05.
SEVAN DRILLING  - 6,53%  
06.
DEEP SEA SUPPLY - 5,26%  
07.
NORTH ATLANTIC DRILLING - 4,47%
08. GOLAR LNG - 3,11%
09. ARCHER - 2,09%

Disse ni selskapene utgjør for tiden min portefølje. Alle disse selskapene opererer innenfor shipping eller offshore og er tett knyttet til John Fredriksen. Noe som betyr at jeg er kraftig eksponert mot shipping og offshore og vil bli hardt rammet om noe fundamentalt galt skjer i en av disse bransjene.

Av disse ni selskapene, betaler kun fire utbytter per dags dato. De andre fem har et stort potensial for å starte med utbytte, men trolig ikke i løpet av 2013.

Videre kommer en rask gjennomgang av hvert selskap.

Ship Finance International (SFL)
Dette er min største investering og utgjør nesten ¼ av min portefølje. SFL er diversifisert over de fleste shippingsegmenter, men også offshore. Selskapet leier skip og rigger ut på lange kontrakter som gjerne varer ut hele skipet eller riggens levetid. Gjennomsnittlig kontraktlengde for dagens flåte er i dag på 10 år. Noe som gjør at SFL kan tilby en relativt stabil minimumsinntekt. De største risikoene i SFL er motpartsrisikoen og faren for at de tar på seg for mye gjeld. SFL har betalt utbytte hvert kvartal siden 2004 og jeg ser ikke noen grunn til at ikke dette skal fortsette. Over de neste 3 årene regner jeg også med kraftig økning i utbyttene fra dette selskapet.

Frontline 2012 (FRNT)
Dette er min nest største investering og utgjør ca 1/5 av min portefølje. FRNT kjøper skip i flere shippingsegmenter, hovedsakelig tørrbulk og produkttankere. Selskapet har en av verdens største bestillinger på nye drivstoffvennlige skip. Noe som betyr at når den største andelen av selskapets skip skal leveres i 2014-2016 kan en forvente stort potensial for store utbytter. Den største risikoen i dette selskapet er faren for at ratene i 2014-2016 er like lave eller enda lavere enn hva de er i dag og at mesteparten av selskapets skip vil seile med tap.

Golden Ocean Group (GOGL)
Dette er min tredje største investering og utgjør ca 1/5 av min portefølje. GOGL er et rendyrket tørrbulkselskap med stor kontantbeholdning, lite gjeld og en relativt ny flåte. Selskapet har allerede bestilt en del nye skip med levering fra 2015 og vil trolig bestille flere eller foreta andre investeringer. Dersom tørrbulkmarkedet bedrer seg i løpet av 2014-2016 en gang, vil inntektspotensialet i GOGL være ekstremt stort. Det samme vil også utbytte potensialet. Den største risikoen i GOGL slik jeg ser det er dersom dagens tørrbulkmarked vedvarer i enda 2-3 år.

Knightsbridge Tankers (VLCCF)
Dette er min fjerde største investering og utgjør 14,25% av min portefølje. VLCCF er for øyeblikket et rendyrket tørrbulkselskap med fire capesizer i drift og to til i bestilling med levering i 2015. Selskapet har en stor kontantbeholdning, lite gjeld og muligheten til å kjøpe skip i det segmentet de mener har størst potensial. Selskapet betaler et stort utbytte i dag og jeg forventer at fra 2015 vil dette øke betraktelig. I forhold til investert kapital er dette min største investering.

Sevan Drilling (SEVDR)
Selskapet utgjør kun 6,5% av porteføljen. SEVDR består av to dypvannsrigger og har enda to til i bestilling. Selskapet har hatt en del finansieringsproblemer, samt en del unødvendig nedetid på riggene. Noe som har ført til at selskapet har mye gjeld og lite kapital. Selskapet har der i mot lønnsomme kontrakter på begge riggene som er i drift og på en av de to riggene som er i bestilling. Den første riggen skal leveres i Q4 2013 og går da rett på kontrakt. Den fjerde riggen skal leveres i Q2 2014 og har enda ingen kontrakt. Når fjerde rigg har fått seg en kontrakt og begge riggene er levert vil det være stort potensial for utbytte i dette selskapet. Jeg regner der i mot med at potensialet for at SEVDR blir kjøpt opp er enda større. Den største risikoen i selskapet slik jeg ser det er faren for nedetid for riggene og finansieringsproblemer.

Deep Sea Supply (DESSC)
Dette selskapet utgjør 5,2% av porteføljen min og har et stort potensial når supplymarkedet bedres. Selskapet har god kostnadskontroll og relativt mange nybygg på vei. Selskapet har også trolig mulighet for å kjøpe flere av John Fredriksens private bestillinger av supplyskip. Om 1-2 år tror jeg det er stort potensial for utbytte fra dette selskapet. Risikoen her er først og fremst om markedet ikke bedres. Men dersom en ser på mengden rigger som kommer ut i markedet over de neste årene ser det ut til at det er behov for en stor andel både ankerhåndteringsskip og platformsupplyskip.

North Atlantic Drilling (NADL)
Dette selskapet utgjør kun 4,4% av porteføljen men har et stort potensial for vekst og økt utbytte. Selskapet opererer i markedet for harsh environment-rigger og har per dags dato syv rigger i drift og to til i bestilling. Selskapet planlegger en børsnotering i USA og vil trolig bestille eller kjøpe opp enda flere rigger fremover. Noe som kun vil forsterke utbyttepotensialet fremover. Den største risikoen i dette selskapet slik jeg ser det er faren for at etterspørselen etter selskapets rigger skal falle. Det er også alltid en fare for større nedetid enn forventet på selskapets flåte.

Golar LNG (GLNG)
Golar utgjør kun 3,1% av porteføljen, men har et stort potensial for økt utbytter over de neste årene. Selskapet har 13 nybygg som kommer på rekke og rad fra slutten av 2013 frem til begynnelsen av 2014. Dette vil kunne øke selskapets inntekter betraktelig. Den største faren i Golar er at det allerede er forventet stor vekst i inntektene. Slik at selskapet er priset relativt høyt. Det ser også ut til at hver eneste reder og taxisjåfør er fast bestemt på at LNG er markedet med størst potensial over de neste 5-10 årene. Noe som betyr at det er fare for at tilbudet øker betraktelig raskere enn etterspørselen fremover.

Archer (ARCHER)
Archer utgjør kun 2% av porteføljen. Selskapet tilbyr en god andel risiko, men også stort potensial. Selskapet driver med brønn og boreservice til gass og olje industrien både on-og offshore. Selskapet sliter likevel med dårlige markeder i flere av sine segmenter, samtidig som de har dårlig kostnadskontroll og struktur. Det kreves en stor ryddejobb i dette selskapet. Noe som kan ta flere år, men til gjengjeld kan dette gi stort vekstpotensial, og utbyttepotensial om noen år fremover.

Jeg kommer trolig til å bruke de neste månedene på å gå nærmere i dybden på alle disse selskapene.

Utover porteføljen følger jeg også Safe Bulkers, Fly Leasing, JPMorgan Chase, Statoil, Scorpio Tankers og Norsk Hydro tett.

Over the long term, it's hard for a stock to earn a much better return then the business which underlies it earns. If the business earns six percent on capital over forty years and you hold it for that forty years, you're not going to make much different than a six percent return - even if you originally buy it at a huge discount. Conversely, if a business earns eighteen percent on capital over twenty or thirty years, even if you pay an expensive looking price, you'll end up with one hell of a result.
-         Charlie Munger

17 kommentarer:

 1. Tolker det dithen at du liker John Fredriksen? Og forsåvidt shipping... :-) Ser frem mot å følge bloggen fremover.

  SvarSlett
 2. Hvor plasserer du utbyttene du får fremover?

  SvarSlett
 3. Ja det stemmer. Jeg liker godt både Fredriksen og shipping.

  Fredriksen har jeg fulgt i flere år nå og føler jeg har relativt god forståelse av hvordan han opererer. Min erfaring så langt er at det finnes ikke noen som er like aksjonærvennlige som han. Til tider driver han hva en kan betegne som veldedighet overfor de øvrige aksjonærene. Det betyr likevel ikke at han gjør det kun av veldedighet og ikke har en egeninteresse. Fredriksen får til gjengjeld svært lojale aksjonærer. Noe vi ser resultatet av når Fredriksen i løpet av få timer henter inn en mengde penger som det tar for eksempel Røkke flere uker å hente inn. Uansett om det er en emisjon eller kapital til et nytt selskap. Noe annet jeg liker med Fredriksen er også at han langt raskere enn de fleste andre klarer å få gjennomført ting. Det virker som de har langt mindre byråkrati i organisasjonen enn de fleste andre. Likevel kan en aldri være for sikker på at historien vil fortsette å gjenta seg.

  Shipping liker jeg også som du nevner veldig godt. Det er likevel ikke av den grunn jeg sitter lastet i så stor grad som jeg gjør i shipping akkurat nå. Et stort antall shipping segmenter opplever i dag noen av de dårligste ratene og laveste priser på skip gjennom tidene. Og det er ekstremt store mengder penger å hente i shipping. Problemet er bare å velge riktig selskap. For flere selskaper vil gå konk, og mange andre selskaper vil slite med lav eller ingen inntjening i lang tid fremover. Jeg tror jeg har valgt vinnerne, men det får vi trolig ikke svar på før om 2-3 år.

  Hvor jeg plasserer utbyttene vil variere. Men alle utbytter vil bli reinvestert. For tiden ønsker jeg veldig gjerne å reinvestere utbyttene i Fly Leasing (Fly). Selv på $17 ser selskapet relativt fair priset ut. Men jeg håper på en stor nedgang i markedet som vil gi meg selskapet til rundt $11-12. Jeg følger også Safe Bulkers og Statoil tett for tiden, pluss en del andre selskap. Derfor er jeg relativt kresen for tiden. På grunn av at det er stor sannsynlighet for at minst ett av selskapene jeg følger vil falle til en svært attraktiv pris.

  Sist utbytte plasserte jeg i Archer, men har ingen planer om å investere mer i Archer med det første.

  SvarSlett
 4. Godt å se at du er tilbake! De siste 6 til 8 månedene har jeg jobbet med å etablere en portefølje som kan gi meg jevn økning i utbytte frem til jeg pensjoneres om 20-25 år. Poenget har vært at jeg ikke skal selge noen av disse med mindre noe drastisk skjer.
  Det Jeg har lest av litteratur om emnet førte meg til USA der utbytte ser ut til å være mye viktigere enn i Oslo.
  Jeg har i hovedsak benyttet dividend.Com, Louis Navelliers Portfolio Grader, fool.Com og seekingalpha.Com

  Jeg solgte unna en del norske aksjer, men beholdt SDRL og BWO pga god utbyttegrad.
  Nå har jeg i tillegg følgende aksjer: Jnj, Kmb, Pg, Mat, Pfe, Wmt, Sfl, Lmt, T, Goog.
  Disse aksjene regner jeg med blir gode å ha frem til jeg pensjoneres.

  Vurderer du å spe på med mer i USA eller spiller det ingen rolle hvor aksjene handles?
  Hva med Mhg og Sdrl for ditt vedkommende?

  Jo mer jeg tenker på det jo viktigere blir økende utbytte i aksjene mine.
  Ikke er de kjedelige heller. 3 av de er opp over 20% på 3-4mnd :-)

  Det blir spennende å følge deg videre.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Thomas

   Takk for det.

   Strategien din er helt lik min egen. Med unntak av at hvor du er nå i din strategi, kommer jeg først om noen år. Men jeg liker strategien din veldig godt og tror det er en vinner, spesielt når du har 20-25 års sikt. Utbytter som du sier er langt mer viktig i USA enn i Norge og Europa generelt. Men jeg har sett over de siste årene at også Norge og Europa begynner å forstå viktigheten av utbytte, likevel de fortsatt ligger milevis bak USA. Både JNJ, KMB, PG, WMT, LMT og T liker jeg veldig godt. MAT og PFE er også gode selskap. GOOG kjenner jeg ikke godt nok til. Men SFL er jo en av mine favoritter, men risikoen og utbyttepotensialet i SFL kan ikke sammenlignes med de andre selskapene du har i porteføljen.

   SDRL har vært min største eller en av topp to eller tre største investeringer siden 2009 og solgte SDRL akkurat i år, faktisk. MHG har jeg også vært i tidligere og solgt meg ut av.

   Det spiller egentlig liten rolle hvor aksjen handles. Men ettersom de beste utbytteaksjene handles i USA så er det i USA jeg kommer til å handle det meste av selskapene på lang sikt.

   Jevne, faste og stabilt økende utbytter er det beste som finnes i aksjemarkedet fra mitt synspunkt. På sikt vil trolig 90% av min portefølje også bestå av slike selskaper. Typisk JNJ, PG, WMT osv…

   Hvis du ikke har den eller har hørt om den, så vil jeg anbefale deg The US dividend champions list. Du kan laste den ned her http://dripinvesting.org/tools/U.S.DividendChampions.xls denne listen er gull verdt.

   Jeg liker også veldig godt selskaper som MCD, JPM, CB, XOM, INTC og MSFT. Jeg liker også godt KO, PEP og en hel del andre selskap. Men MCD, JPM, CB, XOM og MSFT er virkelig noen selskap det er verdt å bli kjent med.

   Veldig bra at du har en god avkastning så langt i år. Vi får håpe det fortsetter sånn også ;)

   Slett
 5. Hei, Bra blogg du har og du gir gode tilbakemeldinger ser jeg.
  Ser at VLCCF er lavt priset i når man ser på de siste 5 år. Ser du på dagens kurs som en god inngangskurs eller er det fundamentale endringer som gjør dette?
  Forsåvidt gjelder det Ship Finance også.

  Ser du nevner investeringskonto, bruker du denne på aksjer på USA, med tanke på vekslingkurs etc?

  Hilsen Knut

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Knut

   VLCCF er lavt priset i forhold til de siste fem årene hovedsakelig på grunn av at tørrbulkmarkedet er svært dårlig. Jeg tror på en bedring i tørrbulkmarkedet i løpet av de neste 2-3 årene. Slik at fra mitt synspunkt med min investeringshorisont så anser jeg VLCCF som lavt priset på dagens kurs. Jeg tror SFL også er bra priset på dagens kurs med noen års sikt på investeringen. Men SFL har en helt annen risikoprofil enn VLCCF. Jeg forventer mindre avkastning, mindre risiko og mer stabilitet fra SFL enn hva jeg gjør fra VLCCF.

   Ja jeg bruker investeringskonto på aksjer fra USA også, slik som både VLCCF og SFL. Det er en liten ulempe at andre valutaer automatisk blir vekslet over til NOK når de kommer inn på konto og at en da får en valutaspread på 0,50%. Men alt i alt er det av lite betydning, i hvert fall for min del.


   Slett
  2. Hei!

   Hvordan anslår du markedsposisjonen til VLCCF?


   - Rune

   Slett
  3. Jeg er ikke helt sikker på hva du tenker på her? Hvilken posisjon de har i tørrbulkmarkedet i forhold til andre aktører?

   Slett
  4. Nettopp =)

   - Rune

   Slett
  5. Vet fortsatt ikke helt hva jeg skal svare her. De har jo kun fire tørrbulkskip i drift så de er jo en bitte liten og tilnærmet ubetydelig aktør vil jeg si. Hvordan anslår du deres markedsposisjon?

   Slett
 6. Hei,

  Jeg er nok litt utydelig. La meg utdype.

  Jeg er i ferd med å diversifisere porteføljen min. I denne prosessen ønsker jeg å investere noe av midlene mine i tørrbulkmarkedet. Dette er et marked jeg stadig lærer mer om, men som jeg per dags dato ikke føler at jeg kan nok om. Jeg prøver derfor å innhente informasjon om ulike aktører for å få en bedre forståelse, samt få et bedre grunnlag for å velge det/de riktige selskapene.

  Når du sier at de er en liten og tilnærmet ubetydelig aktør, så har jeg igrunn fått svaret mitt. Om du med tiden skulle bestemme deg for en analyse av VLCCF, så ville jeg lest den med stor interesse!

  - Rune

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei igjen.

   Ok, da forstår jeg litt mer om hvor du vil. :) Hvis jeg var deg ville jeg begynt med å se på websiden til de forskjellige aktørene og lese igjennom årsrapportene og kvartalsrapportene. Da ser du fort hvor mange skip selskapet har, hva som er strategien deres og hvor stort selskapet er. VLCCF er jo som nevnt og som en ser ut fra flåten et veldig lite selskap. Verdsatt til rundt 240mill USD eller noe. Men de har relativt lite gjeld, og relativt mye kontanter i forhold til egen størrelse og andre selskap. De betaler også store utbytter og har gjort det i lang tid, Så VLCCF er noe å vurdere. Men de er i teorien ikke utelukkende et tørrbulkselskap, likevel det ser slik ut nå. De investerer i den shipping-sektoren de anser å være mest lønnsom fremover. For øyeblikket er dette tørrbulk.

   Jeg kommer med en analyse av VLCCF etter hvert. :)

   Slett
 7. Neimennnn, se hvem som lever enda! Nå som jeg er tilbake på riktig kontinent så tenkte jeg oppdatere litt. Har kjøpt og kjøpt knektsbru tankers og ligger i 6,75 i snitt, veldig ok men skulle aldri begynt på 14 kroner for 2 år siden. Med verdier belånt med kun 30-35% gjeld og drøyt 100 millioner bucks i kontanter og ekvilanter så kjøper en 40 øre med cash for hver kroner man handler for i dag, og med snitt under 7 er det bare mer attraktivt.

  Ellers er General Electric blitt tungvekter nr 1 hos meg, med knektsbru nr 2. En ting som har gitt GE muligheten til å generere gode to sifrede øknigner i EPS har vært den lave aksjeprisen, ettersom når en bedrift handles til lav P/E så fungerer tilbakekjøps programmet virkelig optimalt, noe også big oil (Exxon, Chevron) har hatt veldig godt av lenge. Skulle bare ønske VLCCF kjøpte tilbake egne aksjer på dette nivået, eller bestilte mer skip.

  Ellers hvordan går det?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei

   Hehe ja helt enig med deg. Venter med GE, Chevron og Exxon enda, men alle disse tre selskapene ligger i kortene for fremtiden.

   Det går bra for tiden. Sitter stort sett bare på gjerde og samler opp kapital til jeg finner noe jeg vil kjøpe. Når det kommer til VLCCF, så tror jeg det vil komme flere kjøp på sikt, kanskje også i andre sektorer enn tørrbulk. Hvis ikke kan en jo håpe på tilbakekjøp også. Billung sitter i styret og han har jo kjøpt tilbake litt aksjer i GOGL så en skal ikke se bort fra at han foreslår det samme i VLCCF.

   Slett
 8. Hva tror dere om at Vlccf har kjøpt enda 2 nye skip og utstedt 6.000.000 nye aksjer ?? Også har noen av dere tall på virkelig bokført verdi ?? Jeg solgte ut 20% av aksjene mine i Vlccf på en kurs på 10,4 for og sette disse videre inn i IOX.
  Når kommer neste innlegg fra deg Jack ??
  MvH

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei

   De økte antall aksjer med 25% og økte flåten med 33%. Så jeg antar det vil gi meravkastning. Nivået de utførte emisjonen på $9 var heller ikke helt galt. Så totalt sett er jeg positiv, men jeg tror kanskje de kunne funnet en bedre løsning enn emisjonen om de hadde ventet noe. Men det vil tiden vise. I forhold til topp og bunn siste året, traff du veldig bra med salget ditt av VLCCF aksjer. Nei jeg har ikke tall på virkelig bokført verdi. Men tror ikke det skal være så alt for vanskelig å finne om en begynner å se litt på hva tilsvarende skip blir solgt for i dagens marked. Fra min side har det heller ikke så mye å si. For jeg har planer om å sitte med aksjene i minst 2 år til, og for meg ser det ut til at selskapet er underpriset, med et slikt perspektiv. Jeg beklager at det ikke har kommet noen innlegg på veldig lenge. Jeg håper at jeg skal få laget neste innlegg om ikke så alt for lenge, men kan ikke si noe sikkert.

   Slett